Sản phẩm của chúng tôi

Dập uốn nóng Kochie dành cho tóc hư tổn - No. 02

KOCHIE PERM NEUTRALIZER FOR DAMAGED HAIR - NO. 02 –...

Bán hết

Dập uốn nóng Kochie dành cho tóc khỏe - No. 02

KOCHIE PERM NEUTRALIZER - NO. 02 – DẬP UỐN NÓNG...

Uốn nóng Kochie dành cho tóc hư tổn - No. 01

KOCHIE PERM LOTION FOR DAMAGED HAIR - NO. 01 –...

Uốn nóng Kochie dành cho tóc khỏe - No. 01

KOCHIE PERM LOTION - NO. 01 – UỐN NÓNG KOCHIE...

Dập duỗi Kochie dành cho tóc hư tổn - No. 02

KOCHIE NEUTRALIZER CREAM FOR DAMAGED HAIR- NO. 02 – DẬP...

Dập duỗi Kochie dành cho tóc khỏe - No. 02

KOCHIE STRAIGHTENING CREAM - NO. 02 – DẬP DUỖI KOCHIE...

Duỗi Kochie dành cho tóc hư tổn - No. 01

KOCHIE STRAIGHTENING CREAM FOR DAMAGED HAIR- NO. 01 – DUỖI...

Duỗi Kochie dành cho tóc khỏe - No. 01

KOCHIE STRAIGHTENING CREAM - NO. 01 – DUỖI KOCHIE LÀ...

Kanac Premium Line Super Ash Coloring Cream

Dùng để nhuộm màu tóc, giúp phủ đều màu từ...

KOCHIE C3

KOCHIE C3 – GIẢI PHÁP CẦN THIẾT CHO CÁC DỊCH...

Màu Nhuộm Kanac Xanh

Dùng để nhuộm màu tóc, giúp phủ đều màu từ...

Oxy Dưỡng Tóc Collagen

Với công thức bổ sung thêm dưỡng chất Collagen, sản...

Cặp Gội Xả Kochie Salon BackBar Light Swing_80ml

Cặp Gội Xả Kochie Salon BackBar Light Swing_80ml: có chứa...

Cặp Gội Xả Kochie Salon BackBar Luxury Moist_80ml

Cặp Dầu gội, Dầu Xả Kochie Salon BackBar Luxury Moist_80ml:...

Cặp Gội Xả Kochie Salon BackBar Smoth Soft_80ml

Cặp Gội Xả Kochie Salon BackBar Smoth Soft_80ml: có chứa...

Dầu Bóng Đỏ Kanac

Sản phẩm chứa nhiều thành phần dinh dưỡng sẽ cung...

Tin tức