Dầu Bóng Đỏ Kanac


Giá ban đầu

Sản phẩm chứa nhiều thành phần dinh dưỡng sẽ cung cấp dưỡng chất cần thiết bảo vệ mái tóc bạn không bị khô, xơ, chẻ ngọn, giúp tóc luôn mềm mại, bóng mượt hơn.← Sản phẩm trước Sản phẩm tiếp theo →

Sản phẩm chứa nhiều thành phần dinh dưỡng sẽ cung cấp dưỡng chất cần thiết bảo vệ mái tóc bạn không bị khô, xơ, chẻ ngọn, giúp tóc luôn mềm mại, bóng mượt hơn.